1150 χρόνια από την καθιέρωση της σλαβικής γλώσσας στη λατρεία


Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-05-25 11:15

Με αφορμή τα 1150 χρόνια από την καθιέρωση της σλαβικής γλώσσας στην ορθόδοξη, χριστιανική λατρεία αλλά και την πρόσφατη εορτή των φωτιστών των Σλάβων Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, ο ενορίτης και συνεργάτης του Ι.Ν. Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου Ολυμπιακού χωριού κ. Παύλος Γεωργίου συνέταξε την ακόλουθη μελέτη.

Το 862 ο ηγεμόνας της Μοραβίας Ραστισλάβ ζήτησε από τον βυζαντινό αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ΄ άνθρωπο κατάλληλο να διδάξει τη χριστιανική πίστη στη γλώσσα που καταννοούσε ο λαός του, δηλ. τη σλαβική. Ο αυτοκράτορας έστειλε στη Μοραβία τον λόγιο Κωνσταντίνο Φιλόσοφο, ο οποίος αργότερα έγινε μοναχός και έλαβε το όνομα Κύριλλος, και ως συμπαραστάτη τον αδελφό του μοναχό Μεθόδιο. Για τα γεγονότα αυτά και την κατοπινή εξέλιξη, οι κυριότερες διαθέσιμες πηγές είναι τα συναξάρια των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, που διασώθηκαν σε παλαιοσλαβική γραφή. Τα κείμενα αυτά, παρότι αγιολογικού περιεχομένου, αποτελούν ωστόσο τις βασικές πηγές για το έργο των δύο αγίων και έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Η πρώτη ελληνική μετάφραση, απευθείας από την παλαιοσλαβική, είναι του καθηγητού Ταχιάου. Η σπουδαιότητα του έργου του αειμνήστου καθηγητού δεν έγκειται μόνο στην ακρίβεια που μας παρέχει η απευθείας μετάφραση, αλλά και στα εξίσου σημαντικά σχόλια, στις παραπομπές και στην πληρότητα της αναλυτικής βιβλιογραφίας.

Διαβάστε περισσότερα στο κείμενο που ακολουθεί:

Συνημμένα αρχείαΜέγεθος
e_kathierose_tes_slabikes_glossas_ste_khristianike_latreia.pdf1.01 MB