Πρόγραμμα ακολουθιών Ιουλίου 2019 Προφ. Ηλιού Πετρουπ.


Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-07-01 17:06

Το πρόγραμμα ακολουθιών του μηνός Ιουλίου 2019, στον Ι.Ν. Προφήτου Ηλιού Πετρουπόλεως.