Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας. Λυπούμαστε για πιθανές παραλήψεις/σφάλματα.

| Αγίου Γεωργίου Αχαρνών

Πρόγραμμα ακολουθιών Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Αχαρνών

Ἐπί τῇ εὑκαιρίᾳ τῆς ἐλεύσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἐβδομάδος τῶν Ἀχράντων Παθῶν καί τῆς Λαμπροφόρου Ἐγέρσεως τοῦ Κυρίου μας,  ἀπευθύνουμε τίς ὁλόθερμες  εὐχές μας, ὅπως Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν, φωτίζῃ καί ἁγιάζῃ τήν ψυχήν μας,
ὅπως θεαρέστως διέλθωμεν τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Ἐβδομάδα, προσκυνοῦντες καί τήν Ἁγίαν Του Ἀνάστασιν, καθιστῶν ἡμᾶς ἀξίους κοινωνούς τῆς Βασιλείας Του.

Καλό καί Εὐλογημένο Πάσχα!

Ἐκ τοῦ  Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου.