Έναρξη σεμιναρίου υποψηφίων κατηχητών


Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-11-10 10:51

Ξεκινούν τα σεμινάρια επιμόρφωσης στελεχών των Ιερών Ναών, που επιθυμούν να διακονήσουν ως κατηχητές στις κατηχητικές συνάξεις των ενοριών.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ  ΝΕΟΤΗΤΟΣ

Ἀριθμ.Πρωτ.:  1860                                                                           
Ἴλιον,  27  Ὀκτωβρίου  2020

Πρὸς  τοὺς
Πανοσιολογιωτάτους καὶ Αἰδεσιμολογιωτάτους Ἐφημερίους
Ὑπευθύνους Νεότητος,
τοὺς Ἀξιότιμους Κατηχητὲς καὶ Κατηχήτριες
καὶ τὰ Στελέχη τοῦ Νεανικοῦ Ἔργου
τῶν ἐνοριῶν τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Ἀγαπητοί,

Διὰ τοῦ παρόντος σᾶς ἐνημερώνομε, ὅτι  ἡ ἔναρξη τοῦ Φροντιστηρίου-Σεμιναρίου Ὑποψηφίων Κατηχητῶν-τριῶν τῆς Ἱ.Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν & Πετρουπόλεως γιὰ τὸ Ἱεραποστολικό Ἔτος 2020-21, θὰ πραγματοποιηθεῖ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ τὸ Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020 καὶ ὥρες 8:00-9:30 μ.μ. στὴν ἡλεκτρονικὴ πλατφόρμα ZOOM.

Τὸ σεμινάριο εἶναι μονoετές, διαρκεῖ ἕνα ἑξάμηνο, ὁλοκληρώνεται σὲ 20 διαδικτυακές συναντήσεις κάθε Σάββατο τὶς ὧρες 8:00 μ.μ. – 9:30 μ.μ.. Τὸ περιεχόμενο τῶν συναντήσεων περιλαμβάνει θεωρία γιὰ τὸ περιεχόμενο καὶ τὸν τρόπο διεξαγωγῆς τῆς κατήχησης, πρακτικές ἀσκήσεις, μουσικὴ ἀγωγή καὶ ἐπίλυση θεολογικῶν ἀποριῶν.

Σὲ αὐτὸ μποροῦν νὰ συμμετέχουν νέοι καὶ νέες, ποὺ φοιτοῦν στὴν Γ΄ Λυκείου, Ἀπόφοιτοι Λυκείου, Φοιτητές-τριες καὶ μεγαλύτεροι. Στοχοθεσία του εἶναι ἡ πρακτικὴ καὶ θεωρητικὴ ἐκπαίδευση τοῦ ὑποψηφίου-φίας, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ ἀναλάβει τὴν κατήχηση τῶν μαθητῶν-τριῶν μιᾶς ἐνορίας.

Δήλωση συμμετοχῆς μὲ τὰ στοιχεῖα σας (ὀνοματεπώνυμο, ἰδιότητα, Ἱερὸς Ναὸς προέλευσης) καταθέτετε στὸ mail: ioannikios.giannopoulos@imiliou.gr προκειμένου νὰ σᾶς στείλουμε τὸ link καὶ τοὺς κωδικοὺς τῆς πλατφόρμας. Γιὰ τυχὸν πληροφορίες μπορεῖτε νὰ ἀπευθύνεσθε στὸν ὑπεύθυνο τοῦ Σεμιναρίου-Φροντιστηρίου Ὑποψηφίων Κατηχητῶν-τριῶν: π. Ἰωαννίκιο Γιαννόπουλο (τηλ.:6978998506).

Ἀναμένοντας τὴν παρότρυνση νέων τῆς ἐνορίας σας νὰ συμμετάσχουν καὶ εὐχόμενος, ὅπως ὁ Κύριος νὰ χαριτώνει ἐσᾶς καὶ τὰ θεοφιλῆ ἔργα σας,

Διατελῶ,

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ ἀγάπη Χριστοῦ

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως

ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ