Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δοκιμάστε τη νέα υπηρεσία «Βρείτε την ενορία σας» επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί.

| Γενικά

Εγκύκλιο σημείωμα Μητροπολίτου Ιλίου για το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Εγκύκλιο σημείωμα απέστειλε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας σχετικά με την τέλεση νεκρώσιμου τρισαγίου, υπέρ αναπαύσεως των θυμάτων του μεγάλου σιδηροδρομικού δυστυχήματος που συνέβη στα Τέμπη, στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Ἴλιον, 2 Μαρτίου 2023

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
1. τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια τῶν Ἱερῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν καί
2. τά Μέλη τῶν Διοικητικῶν – Διαχειριστικῶν Ἐπιτροπῶν τῶν Ἱερῶν Προσκυνηματικῶν Ναῶν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἐπισυμβάσης τῆς σιδηροδρομικῆς τραγωδίας εἰς τήν Κοιλάδα τῶν Τεμπῶν ἡ ὁποία μετεβλήθη εἰς «κοιλάδα τοῦ κλαυθμῶνος» καί ἕνεκα τῆς ὁποίας θρηνεῖ ἡ πατρίδα μας δεκάδας συνανθρώπων μας αἰφνιδίῳ θανάτῳ τελειωθέντων καί μάλιστα νέων τῇ ἡλικίᾳ, διά τοῦ παρόντος, καί εἰς ἐκτέλεσιν τῶν διαλαμβανομένων εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 1041/414/2-3-2023 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, παρακαλοῦμεν ὅπως κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, 5ης Μαρτίου 2023, τελέσητε νεκρώσιμον τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν των, διαμορφουμένης τῆς σχετικῆς δεήσεως ὡς ἀκολούθως:

«Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν
τῶν κεκοιμημένων δούλων τοῦ Θεοῦ, τῶν αἰφνιδίῳ θανάτῳ τελειωθέντων ἀδελφῶν
ἡμῶν κατά τήν ἐπισυμβάσαν εἰς τήν Κοιλάδα τῶν Τεμπῶν σιδηροδρομικήν
τραγωδίαν καί ὑπέρ τοῦ συγχωρηθῆναι αὐτοῖς πᾶν πλημμέλημα ἑκούσιον τε καί
ἀκούσιον».

Μετά τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης,
Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν και Πετρουπόλεως

Ἀθηναγόρας