Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πασχάλια ποιμαντορική εγκύκλιος

«Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα.
Ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωὴν καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανὸν
Χριστός ὁ Θεὸς ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ἄδοντας».

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Ὁλόκληρη ἡ χριστιανωσύνη τὶς ἱερὲς αὐτὲς ἡμέρες, συμπορεύθηκε εὐλαβικά μὲ τὰ ἄχραντα πάθη καὶ τὸν θάνατο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἡ ἀνθρωπότητα τὸν εἶδε νὰ ἐνδύεται  τὸ δικὸ της σχῆμα καὶ νὰ ὑπομένει τὸ βᾶρος τῆς ἁμαρτίας της: ἐμπτυσμούς καὶ ραπίσματα, φραγγέλιο, κάλαμο καὶ χολή.

Στὸ ἀποκορύφωμα τοῦ Γολγοθᾶ, βίωσε τὴν παγκόσμια δύναμη τοῦ θανάτου, ὁ ὁποῖος μὲ τὰ ἀδιαπέραστα σκότη καὶ τὴν φθορά κατασπάραζε κάθε ζωή καὶ δηλητηρίαζε ὁλόκληρο τὸ σύμπαν.

Κι ἀπόψε - «διαγενομένου τοῦ Σαββάτου» - κρατῶντας στὰ χέρια τὸ λαμπρὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως, τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα προσμένει τὰ ἀκούσματα, ποὺ θὰ κάνουν τὸν καθένα νὰ ἀνταλλάξει μὲ τὸν διπλανό του τὸν χαρμόσυνο πασχάλιο χαιρετισμό.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός μᾶς προσκαλεῖ νὰ διεισδύσουμε στὸ βαθύτερο νόημα τῆς ἑορτῆς, νὰ συνειδητοποιήσουμε, πὼς τὸ «Πάσχα» δὲν περιορίζεται στὴν ἀνταλλαγή τῶν ἀσπασμῶν καὶ τῶν εὐχῶν, οὔτε στὴν μεταλαμπάδευση ὑλικοῦ φωτός καὶ δὲν εἶναι μόνο ἕνα κοινωνικό ἤ ἱστορικό γεγονός.

Ἀλλὰ ὅτι τὸ Πάσχα εἶναι γιὰ κάθε πιστὸ ἕνα γεγονὸς ὑπαρξιακό, εἶναι «Πάσχα Κυρίου Πάσχα». Εἶναι μιὰ οὐσιαστικὴ διάβαση, ἕνα φωτεινό πέρασμα!
Ὁ Ἰσραηλιτικὸς λαὸς ἑόρταζε κατὰ τὸ νομικὸ Πάσχα, τὴν ἔξοδό του ἀπὸ τὴν δουλεία τῆς Αἰγύπτου καὶ τὴν θαυματουργικὴ διάβαση διὰ τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης πρὸς τὴν Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας.

Ὁ νέος Ἰσραήλ τῆς χάριτος, ὁ χριστιανικὸς κόσμος ἑορτάζει τώρα, τὸ καινό –τὸ νέο- Πάσχα, ποὺ εἶναι πέρασμα ἀπὸ τὸν θάνατο στὴν ζωή, ἀπὸ τὸ σκοτάδι  πρὸς τὸ φῶς. Ἔξοδος ἀπὸ τὸν Ἅδη στὴ γῆ! Ἀνάβαση ἀπὸ τὴν γῆ στοὺς οὐρανούς!

Τὸ Πάσχα εἶναι Αὐτὸς ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός. Ἐκεῖνος εἶναι ἡ ἀνάσταση τῶν ἀνθρώπων, ἡ ὁδός – τὸ πέρασμα στὴν ἀντίπερα ὄχθη-,  ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή.

Στὴν σύγχρονη ἐποχή, ἐκεῖ, ποὺ νοιώθουμε, ὅτι χάνουμε τὴν πίστη, ἐκεῖ ποὺ ἡ Πατρίδα μας βλέπουμε νὰ ὑψώνεται στὸ Σταυρικὸ ἰκρίωμα, εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀτενίσουμε πρὸς τὸν Ἀναστημένο Ἰησοῦ. Νὰ ἐναποθέσουμε ὅλα τὰ ὁράματά μας στὸν νικητή τοῦ θανάτου. Αὐτός θὰ μᾶς περάσει ἀπὸ τὴν δυστυχία στὴν ἀληθινὴ χαρά, ἀπὸ τὴν ἀπόγνωση στὴν πραγματικὴ ἐλπίδα!

Ὁ ὑμνωδὸς τῆς ἑορτῆς τὸ τονίζει αὐτό λέγοντας: «Ὤ Πάσχα τὸ μέγα καὶ ἱερώτατον, Χριστέ, ὤ Σοφία καὶ Λόγε Θεοῦ καὶ Δύναμις».

Ἀδελφοί μου!

Τὸ Πάσχα εἶναι διάβαση τοῦ Χριστοῦ μέσα στὴν καρδιά τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Μὲ τὸν Θεάνθρωπο Χριστό -τὸ αἰώνιο Πάσχα- βιώνουμε κι ἐμεῖς τὴν Ἀνάσταση, ποὺ εἶναι ἡ μετάβαση ἀπὸ τὸν θάνατο στὴν ζωή. Ἀνάσταση πίστεως καὶ ἐλπίδος.

Γι΄ αὐτό: «Μηδεὶς φοβείσθω θάνατον· διότι μᾶς ἀπελευθέρωσε ὁ θάνατος τοῦ Σωτῆρος... Ἀνέστη Χριστός καὶ τώρα πιά ὁ τρόπος ὑπάρξεώς μας εἶναι ἡ ζωή. Ἀνέστη ὁ Χριστός καὶ κανεὶς πλέον νεκρὸς δὲν βρίσκεται στὰ μνήματα!...»

« Χ ρ ι σ τ ό ς     Ἀ ν έ σ τ η !   -    Ἀ  λ η θ ῶ ς     Ἀ ν έ σ τ η ! »

Εὔχομαι πρὸς ὅλους, νὰ ζήσετε μαζὶ μὲ τὶς οἰκογένειές σας τὴν Ἀνάσταση μὲ ὑγεία, χαρὰ καὶ δύναμη παρὰ Θεοῦ, καὶ

Διατελῶ,
Μὲ πασχάλιες  εὐχὲς καὶ ἀγάπη Χριστοῦ. 
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ

 

Η εικόνα του άρθρου είναι λεπτομέρεια από φορητή εικόνα που φυλάσσεται σε ναό της Μητροπόλεώς μας.