Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τι πρέπει να κάνω για να τελέσω το μυστήριο της Βαπτίσεως;

Θέλω να βαπτίσω το ανήλικο τέκνο μου.

Είμαι σε γάμο (εκκλησιαστικό ή πολιτικό) με τον πατέρα/την μητέρα του παιδιού.

Για να τελέσετε το μυστήριο της Βαπτίσεως του ανήλικου τέκνου σας θα πρέπει να προσκομίσετε στον Ιερό Ναό όπου θα τελεστεί η βάπτιση τη Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως του παιδιού (όχι το Πιστοποιητικό Γεννήσεως).

Ο ανάδοχος (νονός).

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά βαπτισμένος Ορθόδοξος Χριστιανός, να προσκομίσει σχετικό έγγραφο που αποδεικνύει τη βάπτισή του και να είναι σε ηλικία στην οποία μπορεί να κατηχήσει το παιδί. Δηλαδή δεν μπορεί ένα άλλο παιδί να είναι ο μοναδικός ανάδοχος.

Επίσης, σύμφωνα με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (Αριθμ. Πρωτ. 1009/Διεκπ. 871/08-04-2016), ο ανάδοχος δεν θα πρέπει να έχει τελέσει πολιτικό γάμο ή να έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία δεν έχει ακολουθήσει ορθόδοξος εκκλησιαστικός γάμος.

Βρίσκομαι σε διάσταση/Δεν είμαι σε γάμο με τον πατέρα/την μητέρα του παιδιού.

Εάν το παιδί έχει επισήμως αναγνωριστεί, τότε και οι δύο γονείς θα πρέπει να εγκρίνουν την βάπτισή του, είτε υπογράφοντας τη δήλωση βαπτίσεως την ημέρα της βαπτίσεως, είτε με Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Εάν όμως ένας από τους γονείς έχει την αποκλειστική γονική μέριμνα τότε αρκεί η δική του συγκατάθεση και μόνο, αρκεί να προσκομίσει το ανάλογο αποδεικτικό έγγραφο.

Είμαι ενήλικος και θέλω να βαπτιστώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Για να βαπτιστεί ενήλικος στην Ορθόδοξη Εκκλησία, θα πρέπει να περάσει από διαδικασία κατήχησης στην Ορθόδοξη πίστη, η οποία μπορεί να διαρκέσει λίγους ή πολλούς μήνες, ανάλογα με την κρίση του κατηχητή ιερέα. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον ιερέα και να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση/Αίτηση κατήχησης και βαπτίσεως. Αφού η αίτηση αποσταλλεί από τον Ιερέα στην Μητρόπολη και εγκριθεί το αίτημα, ορίζεται ο κατηχητής ιερέας και ξεκινά η διαδικασία της κατήχησης. Το πότε θα γίνει το μυστήριο της βαπτίσεως είναι συνάρτηση της εξέλιξης της διαδικασίας κατήχησης.