Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μήνυμα Χριστουγέννων 2022

Μήνυμα προς όλο το ευσεβές πλήρωμα της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως απέστειλε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Αθηναγόρας, με την ευκαιρία της εορτής των Χριστουγέννων, το οποίο θα αναγνωστεί απ' άμβωνος σε όλες τις ενορίες της Μητροπόλεως στις 25 Δεκεμβρίου.

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ

«Ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ὑμῖν, Υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν»

Ἀγαπητοὶ Χριστιανοί,

Ἡ σημερινὴ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, ἀποκτᾶ ἰδιαίτερο νόημα, ἐὰν ἀναζητήσουμε τὴν ἐμπειρία τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, μέσα ἀπό τήν διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Σύμφωνα μὲ τὴν Ὁρθόδοξη Παράδοση δύο εἶναι οὐσιαστικά οἱ κύριοι πόλοι τῆς ἐμπειρίας τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴ Θεία Πραγματικότητα. Ὁ ἕνας πόλος εἶναι, ὅτι ὁ Θεός βιώνεται ὡς μυστήριο, ἀφοῦ δὲν μπορεῖ νὰ κατανοηθεῖ καὶ νὰ συλληφθεῖ ἀπό τὸν πεπερασμένο ἀνθρώπινο νοῦ. Εἶναι ἀσύλληπτος γιὰ τὴ σκέψη, ὑπερβατικός καὶ ἀκατάληπτος, πέρα ἀπό κάθε σχῆμα λόγου καὶ πέρα ἀπὸ κάθε κατανόηση. Οἱ Πατέρες ὑπογράμμισαν ξεκάθαρα, πώς ἕνα μόνο εἶναι καταληπτό γιὰ τὸ Θεό: τὸ ἀκατάληπτο Αὐτοῦ. Καὶ ὅτι κάθε φορά ποὺ ὁ ἄνθρωπος ἐπιχειρεῖ νὰ ἑρμηνεύσει τὸ Θεό λογικά, πλάθει ἕνα Θεό δικό του, σκλαβωμένο στὴν τυπολατρική ἐθιμοτυπία καὶ τὴ φετιχιστική ἀντίληψη τοῦ ὑλικοῦ του περίγυρου.

Ὁ ἄλλος πόλος τῆς ἐμπειρίας τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὸ Θεό εἶναι ἡ ἐμπειρία τῆς ἀγάπης. Ἀνάμεσα σὲ μᾶς καὶ τὸν ἀκατάληπτο καὶ ἀπερινόητο Θεό ὑπάρχει σχέση ἀγάπης. Γνωρίζουμε τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους μέσω τῆς ἀγάπης μας γι’ αὐτούς καὶ μέσω τῆς δικῆς τους ἀγάπης γιὰ μᾶς. Κατά τὸν ἴδιο τρόπο ἡ σχέση ἀγάπης εἶναι ὁ τρόπος προσέγγισης καὶ γνώσης τοῦ Θείου Εἶναι. Συνεπῶς, ὁ Θεός εἶναι τόσο μακρύτερα ἀπό ἐμᾶς, ὅσο καὶ ἐγγύτερα σὲ ἐμᾶς ἀπό ὅ,τιδήποτε ἄλλο. Ὁ μεγαλοφωνότατος Ἡσαΐας μέ τὸν προφητικό του λόγο «ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱός καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχή ἐγεννήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ» ἐπικεντρώνεται σὲ αὐτόν ἀκριβῶς τὸν πόλο τῆς ἐμπειρίας τοῦ Θεοῦ, δηλαδή στὸ ὑπέρτατο βίωμα τῆς ἀγάπης.

Ἡ ἀγάπη αὐτὴ καταξιώνεται μὲ δύο τρόπους: πρῶτον, μὲ τὴν υἱοθεσία ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ, ὁλόκληρης τῆς ἀνθρωπότητας στὸ πρόσωπο τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ δεύτερον, μὲ τὴν ἐξουσία τοῦ νηπιάσαντος Θεανθρώπου νὰ σηκώνει στοὺς ὤμους Του -μὲ τὴ Σταυρική Του θυσία- τὴν ἁμαρτία τοῦ κόσμου. Εἶναι γεγονός, ὅτι ὁ πρωτόπλαστος Ἀδάμ ὑπῆρξε γνήσιο τέκνο τοῦ Θεοῦ, προπτωτικά, ντυμένος μέ τή δόξα Του. Μετά τήν πτώση ἔχασε καί ἀμαύρωσε αὐτή τήν γνησιότητα τῆς ὑιοθεσίας του ἀπό τόν Θεό. Ἡ ἁμαρτία του τόν ἔκανε νόθο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ ὁ Θεός υἱοθετεῖ ἐκ νέου τόν ἄνθρωπο καί τόν ἐπαναφέρει στήν προπτωτική γνησιότητα. Ἡ γέννηση, λοιπόν, τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καταργεῖ τὸ ὄνειδος τῆς ἀτεκνίας, ποὺ καταγράφεται στὴν Παλαιά Διαθήκη, διότι ἀποδεικνύει τὴν εὐτεκνία τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ὅλοι γινόμαστε τέκνα τῆς Ἀγάπης Του. Ὡς ἐκ τούτου, στὸ πρόσωπο τοῦ Σαρκωμένου πλέον Θεοῦ κάθε ἄνθρωπος ζητᾶ συμμετοχή σὲ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν ἀπολυτρωτική υἱοθεσία. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, θὰ τονίσει, ὅτι: «ὅταν ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ὁ Θεὸς ἀπέστειλε τὸν Υἱό του, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε ἀπό γυναίκα, ὑπάκουσε σὲ ὅλα στὸν νόμο, ὥστε νὰ ἐξαγοράσει ἀπό τὴν ἁμαρτία, ὅλους ἐμᾶς, ποὺ εἴμασταν ὑποδουλωμένοι στὸν νόμο ἐξ αἰτίας τῆς ἁμαρτίας μας. Καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτό νὰ μᾶς δώσει τὴ δυνατότητα νὰ ἀπολαύσουμε τὴν υἱοθεσία. Νὰ γίνουμε ἀληθινά παιδιά τοῦ Θεοῦ» καὶ νὰ κερδίσουμε τὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Ἡ ἔμφυτη λαχτάρα τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴν διαιώνιση τοῦ εἴδους του, μὲ τὴν ἀπόκτηση κληρονόμων μᾶς βοηθᾶ νὰ κατανοήσουμε τὴν προαιώνια λαχτάρα τοῦ Θεοῦ Πατέρα νὰ ἐπαναφέρει στὴν κατάσταση τῆς υἱοθεσίας τὸν πεπτωκότα στὴν ἁμαρτία Πρωτόπλαστο Ἀδάμ καὶ ὅλους ἀνεξαίρετα τοὺς ἀπογόνους του, προσφέροντας ἁπλόχερα ὡς δωρεά τήν δυνατότητα νὰ γίνουν μέτοχοι καὶ συγκληρονόμοι τῆς Βασιλείας Του.

Ἀγαπητοί μου, 

Ἡ κοσμοχαρμόσυνος ἑορτὴ  τῶν Χριστουγέννων, προσφέρει γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, στὸν καθένα ἀπό ἐμᾶς, τὴν εὐκαιρία νὰ ἀποδεχθοῦμε μὲ πόθο καὶ χαρά τὴν υἱοθεσία τοῦ Θεοῦ, νὰ γίνουμε μέτοχοι τῆς ἐπουρανίου Βασιλείας Του καὶ νὰ βιώσουμε στά βάθη τῆς ὑπάρξεώς μας τὴν ἀνερμήνευτη ἀγάπη Του. Ἄς ἀντιπροσφέρουμε, φέτος, ἁπλά καὶ ταπεινά, μέ τὴν ἀποδοχή τῆς μεγάλης αὐτῆς εὐεργεσίας, τὴν ὁλόθερμη εὐγνωμοσύνη μας καὶ τὴν ὁλοκάρδια μετάνοιά μας.
Καλὰ, Ἀληθινά, Ἐλπιδοφόρα καὶ Χαρούμενα Χριστούγεννα σὲ σᾶς καὶ τὶς οἰκογένειές σας,

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ