Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δοκιμάστε τη νέα υπηρεσία «Βρείτε την ενορία σας» επιλέγοντας το αντίστοιχο κουμπί.

| Αγίου Γεωργίου Αχαρνών

Θεία Λειτουργία Χριστουγέννων στον Αγ. Γεώργιο Αχαρνών

Στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Αχαρνών λειτούργησε την ημέρα των Χριστουγέννων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας.

Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Σεβασμιωτάτου, το οποίο διαβάστηκε σε όλους τους Ιερούς Ναούς της Μητροπόλεως, ανέγνωσε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ. Αγαθάγγελος Κόκλας.

Ακολουθεί το μήνυμα των Χριστουγέννων:

«Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί»

Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, τὴν ὁποία προανήγγειλαν οἱ προφῆτες πολλὰ χρόνια πρὶν τὸν ἐρχομό Του, ἀφενός μὲν ἀποκαλύπτει τὰ ὅσα προαναγγέλθηκαν κατὰ τὸν Εὐαγγελισμό τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἀπό τὴν ἄλλη πλευρά εἶναι ἡ ἀπαρχή ὅλων τῶν ὑπολοίπων Δεσποτικῶν ἑορτῶν.

Ἡ ἱστορικότητα τοῦ ἑορταζομένου γεγονότος προσεπιδηλώνεται μὲ τὴν ἀναφορὰ τῶν Ἱερῶν Εὐαγγελίων στὰ σύγχρονα τῆς ἐποχῆς πρόσωπα καὶ πράγματα, ὅπως τοῦ Καίσαραα Αὐγούστου τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας καὶ τοῦ βασιλιᾶ τῆς Ἰουδαίας Ἡρώδου. Ἔτσι καταδεικνύεται, ὅτι ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς ὑπῆρξε ἱστορικὸ Πρόσωπο, τὸ ὁποῖο γεννήθηκε στὴ συγκεκριμένη ἱστορικὴ στιγμή. Ὅμως, ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἐνῶ ἔχει ἱστορικότητα, ἐξακολουθεῖ νὰ παραμένει ἕνα μυστήριο.

Τὴν παρακοή τοῦ παλαιοῦ Ἀδὰμ ἀκολούθησε ὁ φόβος, ἡ ντροπή καὶ ἡ προσπάθειά Του νὰ κρυφθεῖ ἀπό τὸ Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ. Τὸ περπάτημα τῆς Θείας Παρουσίας λαμβάνει χώρα ἐκεῖνο τὸ δειλινό μέσα στὸν Παράδεισο. Αὐτὰ τὰ βήματα τοῦ Θεοῦ ὑπῆρξαν φοβερά γιὰ τὸ παρόν τοῦ πεσμένου Ἀδάμ, ἀλλά στάθηκαν ἐλπιδοφόρα γιὰ τὸ μέλλον του, ἀφοῦ ἀπετέλεσαν τὴν πρώτη προφητεία τῆς ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ στὴν ἱστορικὴ πραγματικότητα. Ὁ Θεός ἔρχεται-περπατᾶ μέσα στὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

Τὸ ἴδιο γεγονός παριστάνεται διαφορετικὰ μὲ τὴν περίφημη καὶ μακαρία ἐκείνη κλίμακα, τὴ σκάλα, ποὺ ἕνωνε οὐρανό καὶ γῆ καὶ διὰ τῆς ὁποίας ἀνέβαιναν καὶ κατέβαιναν οἱ Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ τὴν κλίμακα εἶδε στὸ ὅραμά του ὁ πατριάρχης Ἰακώβ καὶ ὅταν ξύπνησε ἀναφώνησε μὲ κατάνυξη καὶ θαυμασμό: «πόσο φοβερός εἶναι αὐτός ὁ τόπος».

Ἡ ἀνάβαση τῶν Ἀγγέλων στὰ σκαλοπάτια τῆς κλίμακας εἶναι ἡ ἀνάβαση τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως πρὸς τὴ Θεία Φύση, μὲ τὴν ὁποία ὁ ἄνθρωπος ἔγινε Θεός. Ἀντίθετα ἡ κατάβαση τῶν Ἀγγέλων ἀπὸ τὶς βαθμίδες ἐκείνης τῆς σκάλας εἶναι ἡ κατάβαση τῆς Θείας Φύσεως πρὸς τὴν ἀνθρώπινη μὲ τὴν ὁποία ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος.

Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ τοῦ ἀοράτου Θεοῦ φανερώνει τὴν ἄπειρη ἀγάπη καὶ εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο, καὶ ἐπισημαίνεται ἀπό τὸν ἴδιο τὸν Κύριο, ὅταν λέγει, πρὸς τοὺς μαθητές Του: «οὕτως ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε τόν Υἱόν Αὐτοῦ ἔδωκεν τόν μονογενῆ». Συνεπῶς τὸ μυστήριο τῆς ἐναθρωπήσεως τοῦ Κυρίου, τὸ ὁποῖο παγκοσμίως ἑορτάζομε σήμερα εἶναι καρπὸς τῆς Θείας Ἀγάπης.

Ἡ Παλαιά Διαθήκη μίλησε καὶ περιέγραψε αὐτὴ τὴν ἀγάπη καὶ συγκατάβαση τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐκφράζεται μὲ τὴν Σάρκωσή Του. Δὲν μποροῦσε, ὅμως,  νὰ ἔχει κοινωνία μὲ τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἡ Καινή Διαθήκη φανέρωσε μέσα στὸν χρόνο τὴν Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου καὶ ἔφερε σὲ κοινωνία τὴν ἀνθρωπότητα μὲ τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ, τὸ Δεύτερο Πρόσωπο τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Τὸ μυστήριο τῆς κενώσεως τοῦ Θεοῦ εἶναι κατεξοχήν μυστήριο ἀγάπης. Ἡ ἀγάπη κάνει τὸν ἀόρατο Θεό, ὁρατό, ἑνώνει τὰ διεστῶτα, συνδέει κάθε χωρισμό, καταλύει κάθε ἔχθρα καὶ γεφυρώνει τὸ χάσμα ἀνάμεσα στὴν ἀνθρωπότητα καὶ τὴ θεότητα.

Ἄν ἡ παράβαση καὶ ὁ δρόμος τῆς ἁμαρτίας, ὁδήγησε στὴν ἀπώλεια τῆς ἀγάπης, ἡ Γέννηση τοῦ Ἐσπαργανωμένου Θείου Βρέφους ἔκανε ὁρατή καὶ ψηλαφητὴ τὴν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸ πλάσμα Του, ἡ ὁποία προτυπώθηκε μὲ τὸ θεῖο ἐκεῖνο ἐρώτημα «Ἀδάμ, ποὺ εἶσαι;», τὴν ὥρα, ποὺ ὁ Θεός βάδιζε στὸν Παράδεισο. Ἀπό ἐκείνη, δηλαδή,  τὴν ὑπέρλογη ἐρωτικὴ ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ πλάσμα Του, ποὺ ἐξ αἰτίας τῆς πτώσεως, χάθηκε ἀπό τὴν Ἀγάπη Του.

Ἐὰν τὸ πρόσωπο, ποὺ ἀγαπᾶμε ἀληθινά μὲ τὴν παρουσία του, διώχνει ἀπό μέσα μας τὴ θλίψη, μᾶς μεταβάλλει ἐξ ὁλοκλήρου καὶ μᾶς καθιστᾶ χαρωπούς κι εὐτυχισμένους, ἄς ἀναλογιστοῦμε τὶ ἄραγε δὲν θὰ προκαλέσει στὸν καθένα ἀπό ἐμᾶς ἡ Παρουσία τοῦ Θεοῦ, τὸ περπάτημα τοῦ Θεοῦ, ἀνάμεσά μας; Θὰ κατοικήσω λέγει ὁ Ἰδιος καὶ θὰ περπατήσω ἀνάμεσά σας.

Στὴ σημερινὴ κοινωνικὴ πραγματικότητα συνειδητοποιοῦμε καθημερινά, ὅτι «ἐψυχράνθη ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν». Ἀπό τὴν πολυάριθμη κοινωνία μας ἀπουσιάζει πλέον ἡ ἀγάπη. Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι ὁ συνάνθρωπος μου, ὁ ἀδελφός μου, ἀλλά  εἶναι ὁ ἐχθρός μου, εἶναι «ἡ ἀδυσώπητη κόλασή μου ὁ ἄλλος» κατά τὸν φιλόσοφο Σάρτρ.

Ἀδελφοί μου, ἀγαπητοί,

Σήμερα ὅσο ποτέ ἄλλοτε εἶναι ἀνάγκη νὰ βιώσουμε προσωπικά τὴ Σάρκωση τοῦ Θεοῦ μέσα ἀπό τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας. Μόνο ἔτσι θὰ ἀποκτήσουμε τὴν ἐμπειρία τῆς Ἀληθινῆς Ἀγάπης καὶ τῆς σπλαχνικότητας καὶ τὴν ἀπομάκρυνση ἀπό τὰ σκοτάδια κάθε μισαλλοδοξίας!

Καλά, εὐλογημένα, χαρμόσυνα καὶ γεμάτα Ἀγάπη Χριστούγεννα, σὲ σᾶς καὶ τὶς οἰκογένειές σας,

Μετὰ πατρικῶν ἑορτίων εὐχῶν 
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ