Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Σκέψεις του μητροπολίτη


«Αποικισθέντες» του Παραδείσου

«Αποικισθέντες» του Παραδείσου

Από τότε, πάντα κάποιος άλλος φταίει για την ασυδοσία μας αντί της ελευθερίας και για τη γυμνότητά μας στις σχέσεις με τον Θεό και τους άλλους ανθρώπους αντί της αγάπης. Έτσι «αποικίσθημεν», εξοριστήκαμε από τον Παράδεισο.

Ο γερασμένος άνθρωπος· ο Συμεών, ο Τελώνης, εμείς

Ο γερασμένος άνθρωπος· ο Συμεών, ο Τελώνης, εμείς

Ο «σκιά κεκμηκώς» άνθρωπος, το κουρασμένο και γερασμένο ανθρώπινο γένος στο πρόσωπο του δικαίου Συμεών αλλά και του Τελώνου της παραβολής, αναμένει τη λύτρωση από τον Χριστό, που έρχεται να ανακαινίσει ολόκληρη την κτίση.Τον περιγελούσαν γιατί ήταν βέβαιοι πως είχε πεθάνει

Τον περιγελούσαν γιατί ήταν βέβαιοι πως είχε πεθάνει

Ομιλία στην περικοπή της κόρης του Ιαείρου. «καὶ κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν» (Λουκ. η', 56) Τι θεώρησαν ως θάνατο εκείνοι που κορόιδεψαν τον Ιησού και τι εννοούσε ο Ιησούς ότι η κόρη του Ιαείρου δεν πέθανε αλλά κοιμάται; Πως μπορεί ο θάνατος να ειδωθεί ως ύπνος; Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως Αθηναγόρας 27 Οκτωβρίου 2013 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Καματερού

Πασχάλια ποιμαντορική εγκύκλιος

Πασχάλια ποιμαντορική εγκύκλιος

«Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου Πάσχα. Ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωὴν καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανὸν Χριστός ὁ Θεὸς ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ἄδοντας». Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Ὁλόκληρη ἡ χριστιανωσύνη τὶς ἱερὲς αὐτὲς ἡμέρες, συμπορεύθηκε εὐλαβικά μὲ τὰ ἄχραντα πάθη καὶ τὸν θάνατο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἡ ἀνθρωπότητα τὸν εἶδε νὰ ἐνδύεται  τὸ δικὸ της σχῆμα καὶ νὰ ὑπομένει τὸ βᾶρος τῆς ἁμαρτίας της: ἐμπτυσμούς καὶ ραπίσματα, φραγγέλιο, κάλαμο καὶ χολή.