Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Χριστουγεννιάτικο μήνυμα Μητροπολίτη Ιλίου

Διαβάστε το μήνυμα που απευθύνει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου κ. Αθηναγόρας για τα Χριστούγεννα του έτους 2016.

«Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί» (Α΄ Τιμ. 3,16)

Τὸ 2016 μ.Χ. διαγράφει τὸν ἱστορικὸ του ἐπίλογο καὶ ὁ ἄνθρωπος διαπιστώνει, πὼς ἡ διαμορφούμενη κοινωνικὴ πραγματικότητα, τὸν ἔχει ὁδηγήσει -ἴσως χωρίς ἐπιστροφή- στὴν ἀπώλεια τοῦ προσώπου καὶ στὴν ἀπαξίωση τῆς ζωῆς του.

Οἱ ἀφιλάνθρωπες ἀπαιτήσεις τῶν χρεῶν καὶ τῶν ἀδυσώπητων δανειστῶν ἔχουν μεταβάλλει τὸ κορυφαῖο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, ἀπό λογική εἰκόνα τοῦ Δημιουργοῦ του σὲ παραγωγική μονάδα, στὸν Homo Economicus, ὁ ὁποῖος ὑπάρχει γιὰ τὴν ἱκανοποίηση καὶ μόνο τῶν οἰκονομικῶν ἀναγκῶν. Οἱ ἀπραγματοποίητες ὑποσχέσεις γιὰ εὐημερία καὶ μέρες καλύτερες κατέληξαν τελικά νὰ μεγιστοποιήσουν τὸ χάσμα τῶν σύγχρονων ἀνθρώπινων κοινωνιῶν κάνοντας τοὺς φτωχούς φτωχότερους καὶ τοὺς πλούσιους πλουσιότερους.

Μέσα στὴν παραφορά καὶ στὸ ὅλο ἀπογοητευτικό κλίμα, ποὺ ἔχει καθηλώσει τὴν ἑλληνική κοινωνία, ἡ σημερινή ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων ἔρχεται νὰ διακηρύξει ἐλπιδοφόρα, ὅτι ὁ «Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί». Ἔρχεται νὰ ὑπογραμμίσει, ὅτι ὁ ἀπειροτέλειος Θεός κατέρχεται, «πτωχεύει», ἐνδύεται τοὺς δερμάτινους χιτῶνες τῆς φθορᾶς, «κενοῦται» γιὰ νὰ προσανατολίσει τὸν ἀποπροσανατολισμένο ἄνθρωπο καὶ νὰ νοηματοδοτήσει ἐκ νέου τὴν ἀνθρώπινη ζωή.
Ἡ ἱστορικὴ γέννηση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ φανέρωση τῆς Θεανδρικῆς πραγματικότητας μέσα στὸν κόσμο. Ὁ σαρκωμένος Θεός εἶναι ἡ ψηλαφητή Θεανθρώπινη παρουσία, ποὺ προσδίδει ἀξία στὴ ζωή καὶ ἀληθινή ἐλπίδα καὶ παρηγοριά στὸν σύγχρονο ἄνθρωπο. Γι΄ αὐτό καὶ ὁ ὑμνωδὸς τῆς ἑορτῆς ἀναφωνεῖ πρὸς τὸν γεννηθέντα Κύριο: «διό σοι προσφέρομεν καὶ ἡμεῖς, ὑπὲρ τὴν χρηματικὴν φορολογίαν, ὀρθοδόξου πλουτισμόν θεολογίας».

Ἡ ἀνάκληση τοῦ Θείου Βρέφους στὴ φτωχική φάτνη τῶν ἀλόγων ζώων εἶναι μιὰ ὑπέρβαση τῆς πεπερασμένης λογικῆς τῶν ἀριθμῶν καὶ τῶν χρηματιστηρίων.  Δὲν εἶναι πλέον ὁ πλουτισμός καὶ ἡ οἰκονομία τὸ «ἄκρον ἐφετόν», ἀλλά ἡ προσωπική πορεία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τὸ «κατ΄ εἰκόνα» πρὸς τὸ «καθ΄ ὁμοίωσιν». Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος «ἵνα τὸν Ἀδὰμ Θεόν ἀπεργάσηται». Γιὰ νὰ κάνει τὸν ἄνθρωπο, ἀληθινό καὶ κατά xάριν Θεό.

Ἀξίζει, λοιπόν σήμερα, ὅσο ποτέ ἄλλοτε, νὰ διεισδύσουμε σὲ αὐτό τὸ βαθύτερο καὶ οὐσιαστικώτερο νόημα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων καὶ νὰ ἀντιληφθοῦμε αὐτὴ τὴν οὐράνια πραγματικότητα. Ὁ ἀναφής καὶ ἀψηλάφητος Θεός ὁρᾶται καὶ μᾶς προσκαλεῖ πρὸς μία ὀντολογικὴ ὑπέρβαση τῆς ζωῆς τῶν δερματίνων χιτώνων τῆς φθορᾶς, μὲ τὴν συμμετοχή καὶ συμπόρευση στὴν ἄφθαρτη Οὐράνια Βασιλεία Του.

Εὔχομαι εὐλογημένα, εἰρηνόδωρα καὶ ἐλπιδοφόρα Χριστούγεννα σὲ σᾶς καὶ τὶς οἰκογένειές σας.

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν 
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ